Συντονιστής
Landkreis Kassel
Κάσελ, Γερμανία
www.landkreiskassel.de
4Elements
Αθήνα, Ελλάδα
www.4-elements.org
ADICE
Roubaix, Γαλλία
www.adice.asso.fr
blinc e.G.
Göttingen, Γερμανία
www.blinc-eu.org
BUPNET GmbH
Göttingen, Γερμανία
www.bupnet.eu
Catro
Σόφια, Βουλγαρία
www.catrobg.com
CESIE
Παλέρμο, Ιταλία
www.cesie.org
die Berater
Βιέννη, Αυστρία
www.dieberater.com
 Syrian Forum Austria
Βιέννη, Αυστρία
at.syrianforum.org