Η απασχόληση και η ένταξη των προσφύγων στην αγορά εργασίας θα μπορούσε να αποτελέσει λύση για ένα ευρύ φάσμα προβλημάτων που υφίστανται επί του παρόντος οι ευρωπαϊκές αγορές εργασίας, π.χ. η έλλειψη δεξιοτήτων-ειδικά στις αγροτικές περιοχές, η γήρανση του εργατικού δυναμικού ή η έλλειψη κινητοποιημένων μαθητευομένων. Ωστόσο, λόγω των ασαφών επαγγελματικών, προσωπικών και νομικών τους καταστάσεων, πολλοί ευρωπαίοι εργοδότες εξακολουθούν να διστάζουν να προσλάβουν πρόσφυγες. Το έργο REST στοχεύει στη δημιουργία και εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου συστήματος κατάρτισης και υποστήριξης για επιχειρήσεις και οργανισμούς που επιθυμούν να απασχολούν και να ενσωματώνουν τους πρόσφυγες στους χώρους εργασίας τους.