Ο κύριος στόχος του REST είναι να βελτιώσει τις ικανότητες και την προθυμία των διαχειριστών του προσωπικού να απασχολούν και να αλληλεπιδρούν επιτυχώς με τους πρόσφυγες.

Το έργο πρόκειται να αναπτύξει μια ολοκληρωμένη εκπαιδευτική ιδέα, η οποία θα αποτελείται από εργαστήρια πρόσωπο με πρόσωπο, βοήθεια υποστήριξης και εκπαιδευτικό υλικό, καθώς και εγκαταστάσεις δικτύωσης σε μια πλατφόρμα διαδικτύου για να βοηθηθούν οι επιχειρήσεις στη διαδικασία πρόσληψης προσφύγων. Η κατάρτιση θα αντιμετωπίσει θέματα όπως:

  • Νομικές πτυχές που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την πρόσληψη προσφύγων,
  • Διαπολιτισμική άποψη στο χώρο εργασίας,
  • Αντιμετωπίζοντας ψυχολογικές απόψεις όπως π.χ. τραυματισμούς,
  • Εσωτερική κατάρτιση και εκμάθηση σε θέματα που αφορούν την εργασία για τους πρόσφυγες.