Проектът REST има три основни фази:

  • Фазата на проучване включва анализ на нуждите, за да се установят какви са бариерите, пред които са изправени фирмите при опита им да наемат бежанци и къде биха имали нужда от подкрепа, както и проучвания за определяне на успешни практики за интеграция на бежанци.
  • Втората фаза включва разработване на цялостна система за подкрепа REST, състояща се от срещи с работодателу, семинари „лице в лице“, коучинг и консултиране, като за целта ще бъде използвана и онлайн платформа REST.
  • Във фазата на изпълнение фирмите и организациите получават възможност да участват в семинарите и да се възползват от нашата индивидуална подкрепа, както и от онлайн платформата.