Основната цел на REST е да повиши компетенциите и готовността на мениджърите да наемат и интегрират бежанци на работното място.

Проектът ще разработи цялостна модулна концепция за обучение и подкрепа, състояща се от семинари „лице в лице“, обучителни материали, коучинг и консултиране, както и дигитална платформа за подпомагане на фирмите в процеса на наемане на бежанци. Обучението ще се фокусира върху теми като:

  • Правни аспекти, които трябва да се имат предвид при наемането на бежанци;
  • Междукултурни аспекти на работното място;
  • Справяне с психологически аспекти, напр. травми;
  • Вътрешно-фирмени обучения и подкрепа при интеграция на работещите бежанци.