Проектът REST се фокусира върху:

  • Ключови служители като HR-мениджъри, супервайзъри или вътрешни обучители във фирми и организации, които (възнамеряват да) наемат бежанци,
  • посреднически организации като търговски камари, асоциации на работодатели и държавни власти,
  • НПО, работещи в сферата на интеграцията на бежанци.